امین تریدر سامانه یکپارچه معاملات برخط مشتریان بازار سرمایه است که با تجمیع کلیه خدمات آنلاین بازار سرمایه امکان دسترسی به تمامی بورس‌ها را برای مشتریان فراهم می‌نماید.

در ادامه ویدیوهای آموزشی این سامانه جامع معاملاتی را مشاهده می‌فرمایید.

قسمت دوم: سامانه امین تریدر در یک نگاه
قسمت اول: نحوه ورود به سامانه معاملاتی امین تریدر
قسمت چهارم: معاملات سهام (اطلاعات نماد)
قسمت سوم: بخش پرتفوی و دیده‌بان
قسمت ششم: سفارشات نماد انتخاب شده
قسمت پنجم: معاملات سهام (نحوه خرید و فروش)
قسمت هشتم: عرضه اولیه
قسمت هفتم: مدیریت سفارشات
قسمت دهم: تغییر کارگزار ناظر
قسمت نهم: یادداشت‌ها
قسمت دوازدهم: گروه‌بندی پرتفوی
قسمت یازدهم: اطلاعیه کدال
قسمت چهاردهم: دیده‌بان کل بازار
قسمت سیزدهم: دیده‌بان تکنیکال
قسمت شانزدهم: واریز وجه
قسمت پانزدهم:گردش حساب
قسمت هجدهم: تاریخچه سفارشات
قسمت هفدهم: برداشت وجه
قسمت بیستم: اختیار معامله (قسمت اول)
قسمت نوزدهم: گزارش دارایی
قسمت بیست و دوم: اختیار معامله (منتخب)
قسمت بیست و یکم: اختیار معامله (قسمت دوم)
قسمت بیست و چهارم: درخواست تسویه
قسمت بیست و سوم: دیده‌بان اختیار معامله
قسمت بیست و ششم: مدیریت استراتژی‌ها
قسمت بیست و پنجم: درخواست فریز کاوردکال
قسمت بیست و هفتم: گروه بندی موقعیت‌ها

عنوان

آموزش کار با سامانه امین تریدردانلود